Лекари и медицински центрове- Казанлък

Ангел Иванов Сираков ЕТ
Д-Р АНГЕЛСИРАКОВ Уилям Гладстон 57 В 1 49
Обща стоматология

Ангелина Иванова Браянова-Загорова ЕТ
Д-Р АНГЕЛИНА ЗАГОРОВА Хан Крум 9
Обща стоматология

Андрей Андреев Пънчев Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Вътрешни болести

Анета Веселинова Славова
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16; ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Детски болести

Анка Маринова Калайджиева
Медицинск ицентър Арсенал ЕООД
ул.”Розова Долина” №100,Климент №1
Физикална и рехабилитационна медицина

Антоанета Димитрова Тенева-Атанасова ЕТ
Д-Р АНТОАНЕТА ТЕНЕВА-АТАНАСОВА
Стара Планина 12 22
Общопрактикуващ лекар

Антоний Христов Бозуков
Александър Стамболийски 28
Обща стоматология

Антония Вълева Вълева
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООД
УЛ.”Старозагорска” №8
Пневмология и фтизиатрия

Ася Иванова Омайникова-Дамянова ЕТ
Д-Р АСЯ ОМАЙНИКОВА
Общопрактикуващ лекар

Богдан Георгиев Димов
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Бойка Иванова Джондрова
Княз Александър Батенберг 115 Б 32
Обща стоматология

Борислав Байчев Василев МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Образна диагностика

Боян Стефанов Попов МедицинскицентърАрсеналЕООД ул.”Розова Долина” №100,Климент №1                                  Хирургия

Валентина Василева Генчева МЦМедконсултООД ул. 23-ти Пехотен Шипченски полк № 11 ет.2
Нефрология

Валентина Господинова Бончева МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИЩИТ-КОНСУЛТ ул.”Л.Кабакчиев” №4,каб. №1
Очни болести

Валентина Рашева Иванова Валентина Рашева Иванова
ул.”Стара Планина” № 12 ет.1,каб.12                              Детски болести

Валентина Тодорова Стойкова ЕТ ИНДИВИДУАЛНАПРАКТИКАЗАПЪРВИЧНАМЕДИЦИНСКАПОМОЩ
Д-Р ВАЛЕНТИНАСТОЙКОВА Стара Планина 12 20
Общопрактикуващ лекар

Ваня Димова Маджарова ЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ
Д-Р ВАНЯДИМОВА Розова Долина 100
Обща стоматология

Ваня Динкова Динева Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16; ул. “д-р Баев” № 15; ул. “Алеко Константинов” № 6
Нефрология

Ваня Николова Танева-Лалева ЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Д-Р ВАНЯ ТАНЕВА-ЛАЛЕВА Стара Планина 12 каб. 16
Общопрактикуващ лекар

Ваня Станчева Владимирова Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Физикална и рехабилитационна медицина

Васил Георгиев Чолев
ЕТ ДР ВАСИЛ ЧОЛЕВ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ
Стара Планина 12 58
Общопрактикуващ лекар

Велемира Цонева Семерджиева ЕТ АМБУЛАТОРИЯ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Д-Р ВЕЛЕМИРА СЕМЕРДЖИЕВА Стара Планина 12 17
Общопрактикуващ лекар

Величка Николова Карамболова
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ
Радецка 5 А
Обща стоматология

Венета Христова Бойчева-Мадаржиева ЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Д-Р ВЕНЕТА БОЙЧЕВА ул.”Княз Ал.Батенберг” №3
Очни болести

Венцислав Николаев Мандевски “ГПзаПСП-ВиваДент”ООД славянска 2
Обща стоматология

Венцислав Филчев Стаменов ЕТ
Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТАМЕНОВ Хан Крум 26
Обща стоматология

Веселин Василев Секулов МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД
ул.”Христо Ботев” № 78
Хирургия

Веселин Василев Секулов Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Хирургия

Веселин Танев Бастрев ЕТ
Д-Р ВЕСЕЛИ НБАСТРЕВ Стара Планина 12 4 103
Общопрактикуващ лекар

Вилиана Иванова Баклова
Д-Р БАКЛОВА ООД Христо Ботев 41
Обща стоматология

Виолета Антонова Корчева
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Вътрешни болести

Виолетка Иванова Червенкова-Ершова ЕТ
Д-Р ЧЕРВЕНКОВА
ВИОЛЕТКА ЕРШОВА Стара Планина 12 1 21

Общопрактикуващ лекар

Владимир Борисов Чакъров
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД
ул.”Христо Ботев” № 78 Онкология
Хирургия

Владимир Генчев Генчев МЦМедконсултООД
ул. 23-ти Пехотен Шипченски полк № 11 ет.2                                                                         Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Владимир Христов Хлебаров
ЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Д-Р ВЛАДИМИ РХЛЕБАРОВ Стара Планина 12 57
Общопрактикуващ лекар

Галина Борисова Станева
Уилям Гладстон 9
Обща стоматология

Галин Стефанов Гъдев ЕТ
Д-Р ГАЛИН ГЪДЕВ Стоян Михайловски 9 В 1
Обща стоматология

Генка Тодорова Пейчева Генка Тодорова Пейчева ул.”Хан Крум” № 11                                                   Инфекциозни болести

Гергана Бориславова Апостолова ЕТ Д-Р ГЕРГАНА БОРИСЛАВОВА
Стара Планина 12 каб.87
Ушно-носно-гърлени болести

Гергана Бориславова Апостолова
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООД
УЛ.”Старозагорска” №8
Ушно-носно-гърлени болести

Гергана Жекова Гунчева ЕТ
Д-Р ГЕРГАНА ГУНЧЕВА
ул.”Стара Планина” №12,каб.18
Детски болести

Гергина Христова Димитрова-Казлачева Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Нервни болести

Григор Христов Харитонов ЕТ
Д-Р ГРИГОР ХАРИТОНОВ
ул.”Княз Александър Батенберг” № 3
Очни болести

Даниела Колева Иванова МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИЩИТ-КОНСУЛТ
ул.”Л.Кабакчиев” №4,каб. №1
Ендокринология и болести на обмяната

Даниела Стефанова Курумилева ЕТ
Д-Р ДАНИЕЛАКУРУМИЛЕВА Климент 1
Общопрактикуващ лекар

Дарина Георгиева Ковачева ЕТ Д-р ДАРИНА КОВАЧЕВА
ИППМП ул.Стара Планина 12 ет. 2 каб.47
Общопрактикуващ лекар

Дафинка Петрова Койчева ЕТ
Д-Р ДАФИНКА КОЙЧЕВА Стара Планина 12 ет. 1 каб.3
Общопрактикуващ лекар

Детелина Жечева Динева Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Деян Иванов Косев
Кирил и Методий 10
Обща стоматология

Деян Стефанов Танев МЦ Медконсулт ООД
ул. 23-ти Пехотен Шипченски полк № 11 ет.2
Хирургия

Диана Ангелова Станкова ЕТ
Д-Р ДИАНА СТАНКОВА
Стара Планина 12 60
Общопрактикуващ лекар

Диана Василева Вълова-Танева МЦ Медконсулт ООД
ул. 23-ти Пехотен Шипченски полк № 11 ет.2                                                                         Нервни болести

Диана Иванова Енева МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООД
УЛ.”Старозагорска” №8
Кожни и венерически болести

Диана Кънева Рашко
ва ЕТ АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Д-Р ДИАНА РАШКОВА Стара Планина 12 2 55
Общопрактикуващ лекар

Диана Тенева Дечева ЕТ
Д-Р ДИАНА ДЕЧЕВА Рила 2 13
Обща стоматология

Диляна Дянкова Гачева
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Кожни и венерически болести

Димитрина Любенова Велчева
Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Детски болести

Димитър Борисов Попов
Медицински център Арсенал ЕООД
ул.”Розова Долина” №100,Климент №1
Пневмология и фтизиатрия

Димитър Вълчев Кючуков
Стара Планина 12 90
Обща стоматология

Димитър Михайлов Карабоюков ЕТ
Д-Р ДИМИТЪРКАРАБОЮКОВ Орешака 6
Обща стоматология

Димитър Стойнев Димитров ЕТ
Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ Освобождение 5
Обща стоматология

Димитър Христов Няголов
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Нервни болести

Димитър Щерев Кукушев
Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Ортопедия и травматология

Димо Неделчев Димов ЕТ Д-Р ДИМО ДИМОВ
Стара Планина 12 48
Общопрактикуващ лекар

Динка Банчева Григорова
Петко Д.Петков 23
Обща стоматология

Динко Петков Динев
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Нервни болести

Донка Василева Денчева-Абужамус
ВИТАООД Стара Планина 12 90 А
Обща стоматология

Дора Христова Василева
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Пневмология и фтизиатрия

Евдокия Петкова Карагенска ЕТ АИППМП
Д-Р ЕВДОКИЯ КАРАГЕНСКА
Стара Планина 12 60
Общопрактикуващ лекар

Едриана Неделчева Едрева
Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Вътрешни болести, Гастроентерология

Екатерина Димитрова Маневска ЕТ
Стара Планина 12
Общопрактикуващ лекар

Елена Костова Стратева
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД
ул.”Христо Ботев” № 78
Детски болести

Елена Петрова Баракова ЕленаПетроваБаракова
ул.”Георги Бенковски” 1
Очни болести

Елена Славова Димитрова
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД
ул.”Христо Ботев” № 78
Нервни болести

Елена Христова Гроздева
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Очни болести

Елеонора Василева Цонова ЕТ
Д-Р ЕЛЕОНОРА ЦОНОВА Стара Планина 12 51
Общопрактикуващ лекар

Ели Георгиева Георгиева
23-ти Пехотен Шипченски полк 101 В 1
Обща стоматология

Елиза Юлиянова Афъзова ЕТ
Д-Р ЕЛИЗА АФЪЗОВА-ПЕЕВА Кирил и Методий 10
Обща стоматология

Емилия Кънчева Влахова-Мандевска
Славянска 2
Обща стоматология

Емилия Христова Минева
23-ти Пехотен Шипченски полк 24
Обща стоматология

Енчо Петков Енчев
Стара Планина 12 53
Общопрактикуващ лекар

Захари Григоров Стойчев
Медицински център Арсенал ЕООД
ул.”Розова Долина” №100,Климент №1
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Захари Тодоров Дамянов АСМПГП Невро експерт ООД
ул.”Стара Планина” №12,ет.2,каб.63
Нервни болести

Златка Кръстева Ламбева
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Вътрешни болести

Златка Тенева Бахчеванова-Калъпова
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Кардиология

Ивана Нихтянова Нихтянова
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Иванка Станева Кавалова
Климент 1
Общопрактикуващ лекар

Иван Стойков Стойков
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД
ул.”Христо Ботев” № 78
Кардиология

Иван Христов Колев ЕТ
Д-Р ИВАН КОЛЕВ
ул. “Стара планина” №12 ет. 3 каб.73
Хирургия

Иван Цветков Гюдюлев
Македония 13
Обща стоматология

Ивелина Генова Сталева ЕТ
ПСИХИАТРИЯ Д-Р ИВЕЛИНА СТАЛЕВА
Стара планина 12
Психиатрия

Ивелина Колева Арабаджова ЕТ
Д-Р ИВЕЛИНААРАБАДЖОВА
Тунджа 3
Обща стоматология

Илиан Иванов Хаджииванов ЕТ
Стара Планина 12 1 13
Общопрактикуващ лекар

Имад Мохамад Абужамус
Стара Планина 12 90 А
Обща стоматология

Ирина Александровна Иванова ЕТ
Д-Р ИРИНАИВАНОВА Стара Планина 12 23
Общопрактикуващ лекар

Йордан Георгиев Гечев Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Физикална и рехабилитационна медицина

Йорданка Станева Чакърова
Д-р Баев 2 А 2 3
Обща стоматология

Йорданка Стефанова Тонева-Маринова
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД
ул.”Христо Ботев” № 78
Пневмология и фтизиатрия

Калина Тотева Пиперкова Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Кети Петрова Манолова-Владкова ЕТ
Д-Р КЕТИ МАНАЛОВА-ВЛАДКОВА
ул.”Стара Планина” № 12,ет.2,каб.4
Вътрешни болести

Кирилка Хараламбиева Андреева-Рускова
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИЩИТ-КОНСУЛТ
ул.”Л.Кабакчиев” №4,каб. №1
Очни болести

Кирил Петков Джамбазов
МЦМедконсулт ООД
ул. 23-ти Пехотен Шипченски полк № 11 ет.2
Ушно-носно-гърлени болести

Красимира Димитрова Шопова-Испирева
Хината 1 Б
Обща стоматология

Красимира Калинова Атанасова-Георгиева
Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Хирургия

Красимир Първанов Крумов
Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Ортопедия и травматология

Лилия Христова Минчева ЕТ
Д-Р ЛИЛИЯХРИСТОВА
Стара Планина 12
кв. 393 Ромски квартал
Общопрактикуващ лекар

Лиляна Христова Попова
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Кардиология

Лорета Илиева Терзиева
МЦ МедконсултООД
ул. 23-ти Пехотен Шипченски полк № 11 ет.2
Ендокринология и болести на обмяната

Лушка Георгиева Бошнакова
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Вътрешни болести

Майа Пантелеева Панова
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Очни болести

Маргарита Кирилова Желязкова ЕТ
ДЕНТАЛКОМФОРТ- Д-Р МАРГАРИТАЖЕЛЯЗКОВА
Стара Планина 12 4 90
Обща стоматология

Маргарита Пеева Вачева ЕТ
Д-Р МАРГАРИТАВАЧЕВА
Никола Петков 52
Обща стоматология

Мариана Георгиева Маринова ЕТ
Д-Р МАРИАНАМАРИНОВА
Стара Планина 12 56
Общопрактикуващ лекар

Мариана Костадинова Илиева
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Ендокринология и болести на обмяната

Мариета Цонева Монева-Мицова ЕТ
Д-Р МАРИЕТАМОНЕВА-МИЦОВА
Стара Планина 12 1
Общопрактикуващ лекар

Мария Георгиева Лучева
МЦ  МедконсултООД
ул. 23-ти Пехотен Шипченски полк № 11 ет.2
Ендокринология и болести на обмяната

Мария Любомирова Бояджиева
Войнишка 1
Обща стоматология

Мария Петкова Александрова
Христо Ботев 57
Обща стоматология

Мария Румянова Дончева ЕТ
Д-Р МАРИЯДОНЧЕВА Стара Планина 12 14
Общопрактикуващ лекар

Меглена Стефанова Баклова
Д-Р БАКЛОВАООД
Христо Ботев 41
Обща стоматология

Милена Ганчева Стой
чева ЕТ
Д-Р МИЛЕНАСТОЙЧЕВА Хината 3 Г 49
Обща стоматология

Милена Здравкова Караилиева ЕТ
Д-Р МИЛЕНАКАРАИЛИЕВА
Кирил и Методий 10
Обща стоматология

Милен Митков Илиев ЕТ Д-Р МИЛЕНМИТКОВ
Добруджа 50 В 3 56
Обща стоматология

Мина Дечкова Матева
Еделвайс 2 1
Обща стоматология

Мира Делчева Димитрова
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД
ул.”Христо Ботев” № 78
Вътрешни болести

Нана Симова Цанкова Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Нервни болести

Нанчо Ганчев Бошнаков ЕТ
Д-Р НАНЧОБУШНАКОВ
Неофит Рилски 8
Обща стоматология

Невена Стефанова Балабанова
Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Недялка Бонева Тотева-Йорданова
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Образна диагностика

Недялка Димова Ганчева ЕТ
Д-Р НЕДЯЛКАГАНЧЕВА
Славянска 9
Обща стоматология

Нели Генова Боскович
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Нервни болести

Николай Атанасов Узунов
Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Урология

Николай Иванов Колев ЕТ
Д-Р НИКОЛАЙКОЛЕВ жк
Изток 24 Е 1 122
Обща стоматология

Николай Илиев Николов ЕТ
Д-Р НИКОЛАЙНИКОЛОВ
Стара Планина 12 57
Общопрактикуващ лекар

Николай Лъчезаров Лазаров
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД
ул.”Христо Ботев” № 78
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Николай Нанчев Тенев
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Ендокринология и болести на обмяната

Николай Нанчев Тенев
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООД
УЛ.”Старозагорска” №8
Ендокринология и болести на обмяната

Николай Петков Нанев
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООД
УЛ.”Старозагорска” №8
Вътрешни болести

Николай Христов Хаджиев ЕТ
Д-Р НИКОЛАЙХАДЖИЕВ
Стара Планина 12 51
Общопрактикуващ лекар

Никола Христов Стоев
Тъжа 21
Обща стоматология

Нина Крумова Щилянова ЕТ
Д-Р НИНАЩИЛЯНОВА
Стара Планина 12 15
Общопрактикуващ лекар

Нина Петрова Бинева ЕТ Д-Р НИНАБИНЕВА-АПМП-ИП
Стара Планина 12 15
Общопрактикуващ лекар

Олга Георгиева Гербеева-Кръстева МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Очни болести

Пени Иванова Чавдарова
Княз Александър Батенберг 12
Обща стоматология

Пенка Христова Чукарева
Д-Р БАКЛОВАООД Христо Ботев 41
Обща стоматология

Пенчо Димитров Костов
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Петкана Илиева Досева-Кривошиева ЕТ АИПСПМП д-р Петкана Досева
ул.”Стара Планина” 12 каб.11
Детски болести

Петко Димитров Петличков ЕТ
Д-Р ПЕТКО ПЕТЛИЧКОВ
ул.”Стара Планина” № 12 ет.2 каб.64
Гастроентерология

Петранка Милчева Христова-Йоргова ЕТ
Д-Р ПЕТРАНКАХРИСТОВА
Обща стоматология

Петя Байкова Делчева ЕТ
Д-Р ПЕТЯБАЙКОВА
Христо Ботев 78 Общопрактикуващ лекар

Петя Иванова Пеева
Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД у
л.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Кожни и венерически болести
Онкология

Петя Стоянова Гребенска-Пачалова
Хаджи Димитър Асенов 7 Б 12
Обща стоматология

Пламен Константинов Константинов
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Пневмология и фтизиатрия

Радиана Запрянова Запрянова
Стара Планина 12 88
Обща стоматология

Радка Троева Запрянова ЕТ
23-ти Пехотен Шипченски полк 11 1
Обща стоматология

Радостина Владимирова Илиева-Демирева ЕТ
Д-Р РАДОСТИНАИЛИЕВА-ДЕМИРЕВА Стара Планина 12 12
Общопрактикуващ лекар

Радостина Маркова Попова
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Детски болести

Радостин Стоянов Петков
Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Хирургия

Райна Райчева Стоянова ЕТ
Д-Р РАЙНАСТОЯНОВА Стара Планина 12 1 14
Общопрактикуващ лекар

Росен Иванов Златанов ЕТ ”
д-р Росен Златанов Кирил и Методий 10 ет 2 ап 4
Обща стоматология

Росица Иванова Велева-Тенева ЕТ
Д-Р РОСИЦАВЕЛЕВА-ТЕНЕВА Стара Планина 12 2 50
Общопрактикуващ лекар

Росица Цветанова Яцева ЕТ”
д-р Росица Яцева” Яворов 17
Обща стоматология

Румен Михайлов Раев
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Хирургия

Румяна Петрова Драндаревска-Вълева
К. Иречек 4
Обща стоматология

Светлана Иванова Бангеева-Николова ЕТ
Д-Р СВЕТЛАНАБАНГЕЕВА
Стара Планина 85 А
Обща стоматология

Светослава Иванова Кузманова
Стара Планина 12 4 89 Б
Обща стоматология

Светослав Иванов Панков
ул.”Христо Ботев” № 78
Урология

Силвия Илиева Стефанова-Енчева
Стара Планина 12 53
Общопрактикуващ лекар

Силвия Йотова Атанасова
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД
ул.”Христо Ботев” № 78
Гастроентерология

Слава Желязкова Динева
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Психиатрия

Снежана Желязкова Александрова-Арнаудова ЕТ
Д-Р СНЕЖААЛЕКСАНДРОВА ул.”Стара
планина” № 12 ет.1 каб.1
Детски болести

Соня Николова Матева
Еделвайс 2 1
Обща стоматология

Спаска Неделчева Панчева ЕТ
Стара Планина 12
Обща стоматология

Станчо Христов Станчев
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД
ул.”Христо Ботев” № 78
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Стефан Ананиев Велков ЕТ
Д-Р СТЕФАН ВЕЛКОВ ул.”Стара Планина” № 12 каб.78
Кожни и венерически болести

Стефан Петков Танев СтефанПетковТанев
ул. “23-ти Пехотен Шипченски полк” №11 ет.2, каб.6
Ендокринология и болести на обмяната

Стефан Петров Шишков
Медицински център-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Неврохирургия

Стефка Василева Димитрова
ул.”Стара Планина” №12,ет.2,каб.63
Нервни болести

Стефка Василева Димитрова ИПСМП Стара Планина 12 ет. 2 каб.63
Нервни болести

Стойно Маринов Стойнов
Медицинск ицентър- Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Урология

Стою Костадинов Стоев ЕТ
Д-Р СТОЮСТОЕВ Стара Планина 12 56
Общопрактикуващ лекар

Таня Динкова Александрова-Атанасова ЕТ
Д-Р ТАНЯНА АЛЕКСАНДРОВА Стара Планина 12 19
Общопрактикуващ лекар

Татяна Ангелова Костова ЕТ
Д-Р ТАТЯНА КОСТОВА Стара Планина 12 26
Общопрактикуващ лекар

Татяна Иванова Баева
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Кардиология

Татяна Красимирова Карагенска ЕТ А
Д-Р ТАТЯНА КАРАГЕНСКА Стефан Караджа 28
Обща стоматология

Теменужка Недялкова Ковачева
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Кожни и венерически болести

Тодор Иванов Тодоров ЕТ
Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ Стара Планина 12 48
Общопрактикуващ лекар

Тотка Тончева Чукалова
д-р Тотка Чулакова ул.”Стара планина” №12,ет.4, каб.94
Кожни и венерически болести

Тошка Коева Бончева ЕТ
Д-Р ТОШКАБОНЧЕВА Хаджи Димитър Асенов 7 Б Обща
стоматология

Христо Нинов Нинов ЕТ
Д-Р ХРИСТОНИНОВ Стара Планина 12 52
Общопрактикуващ лекар

Христо Стоянов Бинев
ул.”Стара Планина” №12,ет.2,каб.63
Нервни болести

Христо Стоянов Бинев
Медицински център Арсенал ЕООД
ул.”Розова Долина” №100,Климент №1
Нервни болести

Христо Янев Христов
Медицински център АрсеналЕ ООД
ул.”Розова Долина” №100,Климент №1
Вътрешни болести

Щиляна Рахнева Рачева
Розова Долина 100
Обща стоматология

Явор Димитров Пиперов
Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Ортопедия и травматология

Яна Дочева Станчева
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООД
УЛ.”Старозагорска” №8
Детски болести

Яна Христова Пулева ЕТ
Д-Р. ЯНАПУЛЕВА Стара Планина 12 90 Б
Обща стоматология

Янка Иванова Енчева ЕТ
ДОКТОР ЯНКА ИВАНОВА
Стара Планина 12 2 55
Общопрактикуващ лекар

Ангел Иванов Сираков ЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ- Д-Р АНГЕЛСИРАКОВ Уилям Гладстон 57 В 1 49
Обща стоматология

Ангелина Иванова Браянова-Загорова ЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ Д-Р АНГЕЛИНА ЗАГОРОВА Хан Крум 9
Обща стоматология

Андрей Андреев Пънчев Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Вътрешни болести

Анета Веселинова Славова Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Детски болести

Анка Маринова Калайджиева
Медицински център Арсенал ЕООД
ул.”Розова Долина” №100,Климент №1
Физикална и рехабилитационна медицина

Антоанета Димитрова Тенева-Атанасова ЕТ
Д-Р АНТОАНЕТАТЕНЕВА-АТАНАСОВА
Стара Планина 12 22
Общопрактикуващ лекар

Антоний Христов Бозуков Александър Стамболийски 28
Обща стоматология

Антония Вълева Вълева
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООД
УЛ.”Старозагорска” №8 Пневмология и фтизиатрия

Ася Иванова Омайникова-Дамянова ЕТ
АСЯ ОМАЙНИКОВА
Общопрактикуващ лекар

Богдан Георгиев Димов
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Бойка Иванова Джондрова
Княз Александър Батенберг 115 Б 32
Обща стоматология

Борислав Байчев Василев
MЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Образна диагностика

Боян Стефанов Попов
Медицински център Арсенал ЕООД
ул.”Розова Долина” №100,Климент №1                                  Хирургия

Валентина Василева Генчева
МЦ Медконсулт ООД
ул. 23-ти Пехотен Шипченски полк № 11 ет.2
Нефрология

Валентина Господинова Бончева
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИЩИТ-КОНСУЛТ
ул.”Л.Кабакчиев” №4,каб. №1
Очни болести

Валентина Рашева Иванова
ул.”Стара Планина” № 12 ет.1,каб.12
Детски болести

Валентина Тодорова Стойкова ЕТ
Д-Р ВАЛЕНТИНАСТОЙКОВА Стара Планина 12 20
Общопрактикуващ лекар

Ваня Димова Маджарова ЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ
Д-Р ВАНЯДИМОВА Розова Долина 100
Обща стоматология

Ваня Динкова Динева Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16; ул. “д-р Баев” № 15; ул. “Алеко Константинов” № 6
Нефрология

Ваня Николова Танева-Лалева ЕТ
Д-Р ВАНЯ ТАНЕВА-ЛАЛЕВА
Стара Планина 12 каб. 16
Общопрактикуващ лекар

Ваня Станчева Владимирова
Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Физикална и рехабилитационна медицина

Васил Георгиев Чолев
Стара Планина 12 58
Общопрактикуващ лекар

Велемира Цонева Семерджиева ЕТ
Д-Р ВЕЛЕМИРА СЕМЕРДЖИЕВА
Стара Планина 12 17
Общопрактикуващ лекар

Величка Николова Карамболова
Радецка 5 А
Обща стоматология

Венета Христова Бойчева-Мадаржиева ЕТ
Д-Р ВЕНЕТА БОЙЧЕВА л.”Княз Ал.Батенберг” №3
Очни болести

Венцислав Николаев Мандевски “ГП за ПСП-Вива Дент”ООД
Славянска 2
Обща стоматология

Венцислав Филчев Стаменов ЕТ
Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТАМЕНОВ Хан Крум 26
Обща стоматология

Веселин Василев Секулов
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД
ул.”Христо Ботев” № 78
Хирургия

Веселин Василев Секулов Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Хирургия

Веселин Танев Бастрев ЕТ
Д-Р ВЕСЕЛИ НБАСТРЕВ Стара Планина 12 4 103
Общопрактикуващ лекар

Вилиана Иванова Баклова Г
Д-Р БАКЛОВА ООД Христо Ботев 41
Обща стоматология

Виолета Антонова Корчева
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Вътрешни болести

Виолетка Иванова Червенкова-Ершова ЕТ
Д-Р ЧЕРВЕНКОВА
ВИОЛЕТКА ЕРШОВА Стара Планина 12 1 21

Общопрактикуващ лекар

Владимир Борисов Чакъров
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД
ул.”Христо Ботев” № 78
Онкология
Хирургия

Владимир Генчев Генчев МЦМедконсултООД
ул. 23-ти Пехотен Шипченски полк № 11 ет.2                                                                         Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Владимир Христов Хлебаров
Д-Р ВЛАДИМИ РХЛЕБАРОВ Стара Планина 12 57
Общопрактикуващ лекар

Галина Борисова Станева
Уилям Гладстон 9
Обща стоматология

Галин Стефанов Гъдев ЕТ
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ
Д-Р ГАЛИН ГЪДЕВ Стоян Михайловски 9 В 1
Обща стоматология

Генка Тодорова Пейчева Генка Тодорова Пейчева ул.”Хан Крум” № 11                                                   Инфекциозни болести

Гергана Бориславова Апостолова ЕТ Д-Р ГЕРГАНА БОРИСЛАВОВА
Стара Планина 12 каб.87
Ушно-носно-гърлени болести

Гергана Бориславова Апостолова
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООД
УЛ.”Старозагорска” №8
Ушно-носно-гърлени болести

Гергана Жекова Гунчева ЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-Д-Р ГЕРГАНА ГУНЧЕВА
ул.”Стара Планина” №12,каб.18
Детски болести

Гергина Христова Димитрова-Казлачева
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Нервни болести

Григор Христов Харитонов ЕТ
Д-Р ГРИГОР ХАРИТОНОВ
ул.”Княз Александър Батенберг” № 3
Очни болести

Даниела Колева Иванова МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИЩИТ-КОНСУЛТ
ул.”Л.Кабакчиев” №4,каб. №1
Ендокринология и болести на обмяната

Даниела Стефанова Курумилева ЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Д-Р ДАНИЕЛАКУРУМИЛЕВА Климент 1
Общопрактикуващ лекар

Дарина Георгиева Ковачева ЕТ Д-р ДАРИНА КОВАЧЕВА
ИППМП ул.Стара Планина 12 ет. 2 каб.47
Общопрактикуващ лекар

Дафинка Петрова Койчева ЕТ
Д-Р ДАФИНКА КОЙЧЕВА Стара Планина 12 ет. 1 каб.3
Общопрактикуващ лекар

Детелина Жечева Динева Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Деян Иванов Косев
Кирил и Методий 10
Обща стоматология

Деян Стефанов Танев МЦ Медконсулт ООД
ул. 23-ти Пехотен Шипченски полк № 11 ет.2
Хирургия

Диана Ангелова Станкова ЕТ
Д-Р ДИАНА СТАНКОВА
Стара Планина 12 60
Общопрактикуващ лекар

Диана Василева Вълова-Танева
МЦ Медконсулт ООД
ул. 23-ти Пехотен Шипченски полк № 11 ет.2                                                                         Нервни болести

Диана Иванова Енева МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООД
УЛ.”Старозагорска” №8
Кожни и венерически болести

Диана Кънева Рашкова
Д-Р ДИАНА РАШКОВА Стара Планина 12 2 55
Общопрактикуващ лекар

Диана Тенева Дечева ЕТ
Д-Р ДИАНА ДЕЧЕВА Рила 2 13
Обща стоматология

Диляна Дянкова Гачева
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Кожни и венерически болести

Димитрина Любенова Велчева
Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Детски болести

Димитър Борисов Попов
Медицински център Арсенал ЕООД
ул.”Розова Долина” №100,Климент №1
Пневмология и фтизиатрия

Димитър Вълчев Кючуков
Стара Планина 12 90
Обща стоматология

Димитър Михайлов Карабоюков ЕТ
Орешака 6
Обща стоматология

Димитър Стойнев Димитров
Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ Освобождение 5
Обща стоматология

Димитър Христов Няголов
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Нервни болести

Димитър Щерев Кукушев
Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Ортопедия и травматология

Димо Неделчев Димов ЕТ
Стара Планина 12 48
Общопрактикуващ лекар

Динка Банчева Григорова
Петко Д.Петков 23
Обща стоматология

Динко Петков Динев
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Нервни болести

Донка Василева Денчева-Абужамус
ВИТАООД Стара Планина 12 90 А
Обща стоматология

Дора Христова Василева
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Пневмология и фтизиатрия

Евдокия Петкова Карагенска ЕТ АИППМП
Д-Р ЕВДОКИЯ КАРАГЕНСКА
Стара Планина 12 60
Общопрактикуващ лекар

Едриана Неделчева Едрева
Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Вътрешни болести, Гастроентерология

Екатерина Димитрова Маневска ЕТ
Стара Планина 12
Общопрактикуващ лекар

Елена Костова Стратева
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД
ул.”Христо Ботев” № 78
Детски болести

Елена Петрова Баракова ЕленаПетроваБаракова
ул.”Георги Бенковски” 1
Очни болести

Елена Славова Димитрова
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД
ул.”Христо Ботев” № 78
Нервни болести

Елена Христова Гроздева
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Очни болести

Елеонора Василева Цонова
Д-Р ЕЛЕОНОРА ЦОНОВА
Стара Планина 12 51
Общопрактикуващ лекар

Ели Георгиева Георгиева И
23-ти Пехотен Шипченски полк 101 В 1
Обща стоматология

Елиза Юлиянова Афъзова ЕТ
Д-Р ЕЛИЗА АФЪЗОВА-ПЕЕВА Кирил и Методий 10
Обща стоматология

Емилия Кънчева Влахова-Мандевска “ГПзаПСП-ВиваДент”ООД
Славянска 2
Обща стоматология

Емилия Христова Минева
23-ти Пехотен Шипченски полк 24
Обща стоматология

Енчо Петков Енчев А
Стара Планина 12 53
Общопрактикуващ лекар

Захари Григоров Стойчев
Медицински център Арсенал ЕООД
ул.”Розова Долина” №100,Климент №1
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Захари Тодоров Дамянов АСМПГП Невро експерт ООД
ул.”Стара Планина” №12,ет.2,каб.63
Нервни болести

Златка Кръстева Ламбева
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Вътрешни болести

Златка Тенева Бахчеванова-Калъпова
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Кардиология

Ивана Нихтянова Нихтянова
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Иванка Станева Кавалова
Климент 1
Общопрактикуващ лекар

Иван Стойков Стойков
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД
ул.”Христо Ботев” № 78
Кардиология

Иван Христов Колев ЕТ
Д-Р ИВАН КОЛЕВ
ул. “Стара планина” №12 ет. 3 каб.73
Хирургия

Иван Цветков Гюдюлев
Македония 13
Обща стоматология

Ивелина Генова Сталева ЕТ
ПСИХИАТРИЯ Д-Р ИВЕЛИНА СТАЛЕВА
Стара планина 12
Психиатрия

Ивелина Колева Арабаджова ЕТ
Д-Р ИВЕЛИНААРАБАДЖОВА
Тунджа 3
Обща стоматология

Илиан Иванов Хаджииванов ЕТ
Д-Р ИЛИАН ХАДЖИИВАНОВ
Стара Планина 12 1 13
Общопрактикуващ лекар

Имад Мохамад Абужамус
Стара Планина 12 90 А
Обща стоматология

Ирина Александровна Иванова ЕТ
Д-Р ИРИНАИВАНОВА Стара Планина 12 23
Общопрактикуващ лекар

Йордан Георгиев Гечев Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Физикална и рехабилитационна медицина

Йорданка Станева Чакърова
Д-р Баев 2 А 2 3
Обща стоматология

Йорданка Стефанова Тонева-Маринова
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД
ул.”Христо Ботев” № 78
Пневмология и фтизиатрия

Калина Тотева Пиперкова Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Кети Петрова Манолова-Владкова ЕТ
Д-Р КЕТИ МАНАЛОВА-ВЛАДКОВА
ул.”Стара Планина” № 12,ет.2,каб.4
Вътрешни болести

Кирилка Хараламбиева Андреева-Рускова
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИЩИТ-КОНСУЛТ
ул.”Л.Кабакчиев” №4,каб. №1
Очни болести

Кирил Петков Джамбазов
МЦМедконсулт ООД
ул. 23-ти Пехотен Шипченски полк № 11 ет.2
Ушно-носно-гърлени болести

Красимира Димитрова Шопова-Испирева
Хината 1 Б
Обща стоматология

Красимира Калинова Атанасова-Георгиева
Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Хирургия

Красимир Първанов Крумов
Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Ортопедия и травматология

Лилия Христова Минчева ЕТ
Д-Р ЛИЛИЯХРИСТОВА
Стара Планина 12
кв. 393 Ромски квартал
Общопрактикуващ лекар

Лиляна Христова Попова
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Кардиология

Лорета Илиева Терзиева
МЦ МедконсултООД
ул. 23-ти Пехотен Шипченски полк № 11 ет.2
Ендокринология и болести на обмяната

Лушка Георгиева Бошнакова
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Вътрешни болести

Майа Пантелеева Панова
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Очни болести

Маргарита Кирилова Желязкова ЕТ ДЕНТАЛКОМФОРТ- Д-Р МАРГАРИТАЖЕЛЯЗКОВА- АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Стара Планина 12 4 90
Обща стоматология

Маргарита Пеева Вачева ЕТ
Д-Р МАРГАРИТАВАЧЕВА
Никола Петков 52
Обща стоматология

Мариана Георгиева Маринова ЕТ
Д-Р МАРИАНАМАРИНОВА
Стара Планина 12 56
Общопрактикуващ лекар

Мариана Костадинова Илиева
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Ендокринология и болести на обмяната

Мариета Цонева Монева-Мицова ЕТ
Д-Р МАРИЕТАМОНЕВА-МИЦОВА
Стара Планина 12 1
Общопрактикуващ лекар

Мария Георгиева Лучева
МЦ  МедконсултООД
ул. 23-ти Пехотен Шипченски полк № 11 ет.2
Ендокринология и болести на обмяната

Мария Любомирова Бояджиева
Войнишка 1
Обща стоматология

Мария Петкова Александрова
Христо Ботев 57
Обща стоматология

Мария Румянова Дончева ЕТ
Д-Р МАРИЯДОНЧЕВА Стара Планина 12 14
Общопрактикуващ лекар

Меглена Стефанова Баклова
Д-Р БАКЛОВАООД
Христо Ботев 41
Обща стоматология

Милена Ганчева Стой
чева ЕТ
Д-Р МИЛЕНАСТОЙЧЕВА Хината 3 Г 49
Обща стоматология

Милена Здравкова Караилиева ЕТ
Д-Р МИЛЕНАКАРАИЛИЕВА
Кирил и Методий 10
Обща стоматология

Милен Митков Илиев ЕТ Д-Р МИЛЕНМИТКОВ
Добруджа 50 В 3 56
Обща стоматология

Мина Дечкова Матева ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ МАТЕВИ ООД
Еделвайс 2 1
Обща стоматология

Мира Делчева Димитрова МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД
ул.”Христо Ботев” № 78
Вътрешни болести

Нана Симова Цанкова Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Нервни болести

Нанчо Ганчев Бошнаков ЕТ
Д-Р НАНЧОБУШНАКОВ
Неофит Рилски 8
Обща стоматология

Невена Стефанова Балабанова
Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Недялка Бонева Тотева-Йорданова
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Образна диагностика

Недялка Димова Ганчева ЕТ
Славянска 9
Обща стоматология

Нели Генова Боскович
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Нервни болести

Николай Атанасов Узунов
Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Урология

Николай Иванов Колев ЕТ
Д-Р НИКОЛАЙКОЛЕВ жк
Изток 24 Е 1 122
Обща стоматология

Николай Илиев Николов ЕТ
Д-Р НИКОЛАЙНИКОЛОВ
Стара Планина 12 57
Общопрактикуващ лекар

Николай Лъчезаров Лазаров
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД
ул.”Христо Ботев” № 78
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Николай Нанчев Тенев
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Ендокринология и болести на обмяната

Николай Нанчев Тенев
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООД
УЛ.”Старозагорска” №8
Ендокринология и болести на обмяната

Николай Петков Нанев
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООД
УЛ.”Старозагорска” №8
Вътрешни болести

Николай Христов Хаджиев ЕТ
Д-Р НИКОЛАЙХАДЖИЕВ
Стара Планина 12 51
Общопрактикуващ лекар

Никола Христов Стоев
Тъжа 21
Обща стоматология

Нина Крумова Щилянова ЕТ
Д-Р НИНАЩИЛЯНОВА
Стара Планина 12 15
Общопрактикуващ лекар

Нина Петрова Бинева ЕТ
Д-Р НИНАБИНЕВА-АПМП-ИП
Стара Планина 12 15
Общопрактикуващ лекар

Олга Георгиева Гербеева-Кръстева
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Очни болести

Пени Иванова Чавдарова
Княз Александър Батенберг 12
Обща стоматология

Пенка Христова Чукарева
Д-Р БАКЛОВАООД Христо Ботев 41
Обща стоматология

Пенчо Димитров Костов
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Петкана Илиева Досева-Кривошиева
ЕТ АИПСПМП
д-р Петкана Досева
ул.”Стара Планина” 12 каб.11
Детски болести

Петко Димитров Петличков ЕТ
Д-Р ПЕТКО ПЕТЛИЧКОВ
ул.”Стара Планина” № 12 ет.2 каб.64
Гастроентерология

Петранка Милчева Христова-Йоргова ЕТ
Д-Р ПЕТРАНКАХРИСТОВА
Обща стоматология

Петя Байкова Делчева ЕТ
Д-Р ПЕТЯБАЙКОВА
Христо Ботев 78 Общопрактикуващ лекар

Петя Иванова Пеева
Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД у
л.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Кожни и венерически болести
Онкология

Петя Стоянова Гребенска-Пачалова
Хаджи Димитър Асенов 7 Б 12
Обща стоматология

Пламен Константинов Константинов
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Пневмология и фтизиатрия

Радиана Запрянова Запрянова
Стара Планина 12 88
Обща стоматология

Радка Троева Запрянова ЕТ
23-ти Пехотен Шипченски полк 11 1
Обща стоматология

Радостина Владимирова Илиева-Демирева ЕТ
Д-Р РАДОСТИНАИЛИЕВА-ДЕМИРЕВА Стара Планина 12 12
Общопрактикуващ лекар

Радостина Маркова Попова
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Детски болести

Радостин Стоянов Петков
Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Хирургия

Райна Райчева Стоянова ЕТ
Д-Р РАЙНАСТОЯНОВА Стара Планина 12 1 14
Общопрактикуващ лекар

Росен Иванов Златанов ЕТ ”
д-р Росен Златанов Кирил и Методий 10 ет 2 ап 4
Обща стоматология

Росица Иванова Велева-Тенева ЕТ
Д-Р РОСИЦАВЕЛЕВА-ТЕНЕВА Стара Планина 12 2 50
Общопрактикуващ лекар

Росица Цветанова Яцева ЕТ”
д-р Росица Яцева” Яворов 17
Обща стоматология

Румен Михайлов Раев
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Хирургия

Румяна Петрова Драндаревска-Вълева
К. Иречек 4
Обща стоматология

Светлана Иванова Бангеева-Николова ЕТ Д-Р СВЕТЛАНАБАНГЕЕВА
Стара Планина 85 А
Обща стоматология

Светослава Иванова Кузманова
Стара Планина 12 4 89 Б
Обща стоматология

Светослав Иванов Панков
ул.”Христо Ботев” № 78
Урология

Силвия Илиева Стефанова-Енчева
Стара Планина 12 53
Общопрактикуващ лекар

Силвия Йотова Атанасова
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД
ул.”Христо Ботев” № 78
Гастроентерология

Слава Желязкова Динева
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Психиатрия

Снежана Желязкова Александрова-Арнаудова ЕТ
Д-Р СНЕЖААЛЕКСАНДРОВА ул.”Стара
планина” № 12 ет.1 каб.1
Детски болести

Соня Николова Матева
Еделвайс 2 1
Обща стоматология

Спаска Неделчева Панчева ЕТ
Стара Планина 12
Обща стоматология

Станчо Христов Станчев
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД
ул.”Христо Ботев” № 78
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Стефан Ананиев Велков ЕТ АМБУЛАТОРИЯ
Д-Р СТЕФАН ВЕЛКОВ ул.”Стара Планина” № 12 каб.78
Кожни и венерически болести

Стефан Петков Танев СтефанПетковТанев
ул. “23-ти Пехотен Шипченски полк” №11 ет.2, каб.6
Ендокринология и болести на обмяната

Стефан Петров Шишков
Медицински център-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Неврохирургия

Стефка Василева Димитрова
ул.”Стара Планина” №12,ет.2,каб.63
Нервни болести

Стефка Василева Димитрова ИПСМП Стара Планина 12 ет. 2 каб.63
Нервни болести

Стойно Маринов Стойнов
Медицинск ицентър- Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Урология

Стою Костадинов Стоев ЕТ
Д-Р СТОЮСТОЕВ Стара Планина 12 56
Общопрактикуващ лекар

Таня Динкова Александрова-Атанасова ЕТ
Д-Р ТАНЯНА АЛЕКСАНДРОВА Стара Планина 12 19
Общопрактикуващ лекар

Татяна Ангелова Костова ЕТ
Д-Р ТАТЯНА КОСТОВА Стара Планина 12 26
Общопрактикуващ лекар

Татяна Иванова Баева
Медицински център “Ескулап-В” ЕООД
ул.”Ген. Скобелев” № 16;
ул. “д-р Баев” № 15;
ул. “Алеко Константинов” № 6
Кардиология

Татяна Красимирова Карагенска ЕТ А
Д-Р ТАТЯНА КАРАГЕНСКА Стефан Караджа 28
Обща стоматология

Теменужка Недялкова Ковачева
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД
ул.”Стара планина” №12
Кожни и венерически болести

Тодор Иванов Тодоров ЕТ
Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ Стара Планина 12 48
Общопрактикуващ лекар

Тотка Тончева Чукалова
д-р Тотка Чулакова ул.”Стара планина” №12,ет.4, каб.94
Кожни и венерически болести

Тошка Коева Бончева ЕТ
Д-Р ТОШКАБОНЧЕВА Хаджи Димитър Асенов 7 Б Обща
стоматология

Христо Нинов Нинов ЕТ
Д-Р ХРИСТОНИНОВ Стара Планина 12 52
Общопрактикуващ лекар

Христо Стоянов Бинев
ул.”Стара Планина” №12,ет.2,каб.63
Нервни болести

Христо Стоянов Бинев
Медицински център Арсенал ЕООД
ул.”Розова Долина” №100,Климент №1
Нервни болести

Христо Янев Христов
Медицински център АрсеналЕ ООД
ул.”Розова Долина” №100,Климент №1
Вътрешни болести

Щиляна Рахнева Рачева
Розова Долина 100
Обща стоматология

Явор Димитров Пиперов
Медицинскицентър-Павелбаня”ЕООД
ул.”Акация” № 6,
ул.”Любомир Кабакчиев” №4
Ортопедия и травматология

Яна Дочева Станчева
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООД
УЛ.”Старозагорска” №8
Детски болести

Яна Христова Пулева ЕТ
Д-Р. ЯНАПУЛЕВА Стара Планина 12 90 Б
Обща стоматология

Янка Иванова Енчева ЕТ
ДОКТОР ЯНКА ИВАНОВА
Стара Планина 12 2 55
Общопрактикуващ лекар

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>